“Sanatın On Hali II” Yarışma Şartları Belli Oldu

0
200

Balıkesir Kent konseyi Hüsn-i Hat, Tezhip, Minyatür, Kalemişi, Katı, Çini, Geleneksel Keçe Yapımı, Balıkesir Pullusu, Gönen İğne Oyası, Sındırgı Yağcıbedir Halısı sanatları olmak üzere on farklı alanda “Sanatın on Hali II” yarışması düzenliyor.

1-15 Eylül tarihleri arasında eser teslimlerinin alınacağı yarışmanın başvuru şartları şöyle:

A) GENEL KATILIM ŞARTLARI

1) Yarışmanın adı;

Geleneksel sanatlar, insanoğlunun var oluşundan bugüne üretim ve gelişiminin en somut ürünüdür.

Geleneksel Türk Sanatları; Anadolu’nun binlerce yıllık tarihinden gelen, çeşitli uygarlıkların kültür

mirasıyla öz değerlerinin ve günlük yaşayış biçimlerinin sentezidir. Bu sentez yüzyıllar boyunca

zaman süzgecinden geçip üsluplaşarak varlığını günümüze kadar sürdürmüştür.

Geleneksel sanatlarımızın gelişimine ve tanıtılmasına katkı sağlamak, sanat bilincini yaygınlaştırarak

üretimini desteklemek amacıyla düzenlenen bu yarışmanın adı “Sanatın On Hali ”II – Geleneksel

Türk Sanatları Yarışması” adıyla yapılacaktır.

2) Yarışma iki kategoride ve on dalda düzenlenecek olup aşağıda belirtilmiştir.

Birinci Kategori;

1- Hüsn-i Hat

2- Tezhip

3- Minyatür

4- Kalemişi

5- Katı

6- Çini

İkinci Kategori;

7- Geleneksel Keçe Yapımı

8- Balıkesir Pullusu

9- Gönen İğne Oyası

10- Sındırgı Yağcıbedir Halısı

3) Yarışma dalları ile ilgili esaslar, yarışma şartnamesi, B kısmında yer almaktadır.
4) Yarışmaya gönderilecek eserler, seçici kurul üyeleri tarafından değerlendirilecektir.
5) Yarışmaya seçici kurul üyeleri dışında herkes katılabilir.

a) Yarışmaya 18 yaş altındaki katılımcılar veli izin muvafakatnamesi ile katılabileceklerdir. (EK-1)

b) Yarışmaya sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabilecektir.

6) Yarışmaya bir sanatçı sadece bir kategoride ve bir eser ile katılabilir.
7) Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu beyan ve taahhüt eder. Eserin başkasına ait olması durumunda, doğabilecek telif hakkı ihlallerinin hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Ödül alan eser sahipleri, bu beyan ve kabullerin dışında hareket ettiği tespit edilirse yarışmadan elde ettikleri ödül, unvan ve kazanımları geri alınır.
8) Yarışmada ödül alan eserler, ödül töreninden sonra sanatçıya iade edilmeyecektir. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi’nde kalacaktır,sergileme ödülü alan ve dereceye giremeyen eserler kişilere iade edilecektir.
9) Yarışmada derece alan eser sahibine ödül töreni programına katılması durumunda (2 kişi- 1 gece konaklama) olmak kaydıyla yol, konaklama, yeme içme ihtiyaçları tarafımızdan karşılanacaktır.
10) Herhangi bir dalda, seçici kurul tarafından eserlerin ödüle layık görülmemesi durumunda, o daldaki ödüller iptal edilecektir.
11) Yarışmaya gönderilecek eser, daha önce bir yarışmaya katılmamış, hiçbir yerde (sosyal medya dahil) sergilenmemiş ve yayınlanmamış olmalıdır.
12) Yarışmaya katılacak eserler, yarışma takvimine uygun şekilde sanatçı tarafından gönderilir. Sergi ve ödül töreni sonrasında ödül alamayan eserler yarışmacı tarafından teslim alınır veya kargo ile eser sahibine iade edilir. Eserler, teslim edilirken veya teslim alınırken, mutlaka teslim ve tesellüm tutanağı ile işlem yapılması zorunludur.
13) Yarışma sonunda ödüle değer görülen eserlerin görselleri, bütün telif haklarıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi tarafından basit bir ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür. Balıkesir Kent Konseyi ödüle değer bulunan eserlerin görsellerini Balıkesir Kent Konseyi uzantılı internet sayfalarında, televizyon yayınlarında, internet ve sosyal medya sitelerinde, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dahil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Aday bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden haklarında feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
14) Yarışmacı eseri muhafazalı, sağlam bir şekilde irtibat adresine ulaştırmakla mükelleftir. Gönderimlerden kaynaklanan kargo vb. kayıp ve zararlardan Balıkesir Kent Konseyi sorumlu olmayacaktır.
15) Kargo ile yapılacak eser teslimlerinde; kargo ücreti, sigorta ve benzeri giderlerle kargo esnasında meydana gelebilecek hasar ve gecikmeler, katılımcıların sorumluluğunda olup, kargoda zarar gören eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
16) Yarışmaya gönderilecek eserin ön yüzü veya arkasında, yarışmacıya ait hiçbir şekilde isim, imza, mühür vb. tanıtıcı simge kullanılmayacaktır.
17) Eserin arka sağ üst kenarına 6 haneli rakam ve 1 harften oluşan bir rumuz yazılacaktır ( Etiket olabilir – Tekstil ürünlerinde rumuz kodu yazılı etiketin teyelleme yöntemi ile eserin arkasına dikilmesi istenmektedir) (örneğin: “101010 B”)
18) Yarışmacı (yarışmacı tanıtım kartına) aşağıda belirtilmiş olan bilgileri eksiksiz olarak yazması gerekmektedir. 6698 Sayılı kişisel verilerin korunması kanunu göz önüne alınarak elde edilen veriler Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi sorumluluğundadır. (EK-2)

a) Adı soyadı

b) İletişim cep telefonu

c) İkametgâh adresi (yazılı olarak verdiği iletişim bilgileri esas alınacaktır, değişiklik olması durumunda

sekretarya ya bilgi verilecektir)

d) Doğum tarihi

e) T.C. kimlik no

f) E-Posta

g) Sanatçının kendi adına açılmış banka adı, banka hesap numarası, banka iban numarası olması

gerekmektedir, aksi takdirde ödeme yapılamamaktadır.

h) Rumuz kodu

ı) Eser sahibi (yarışmacı tanıtım kartını) doldurup imzalayıp bir mektup zarfına koyarak ağzını

yapıştıracak ve zarfın üzerine de rumuz kodunu yazacaktır. Yarışmacı eser ile bu zarfı da birlikte

teslim edecektir. Bazı dallarda eser hakkında açıklaması olanların metni buzarfın içerisinde yer

alacaktır.

19) Yarışmacı tanıtım kartının eksiksiz doldurulmuş olması, eserde yarışmacı tarafından gönderiden kaynaklanan herhangi bir tahribat olup olmadığı, eserin şartnameye uygun hazırlanıp, hazırlanmadığına bakılacaktır, uygun olmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
20) Her seçici kurul üyesi, eserlere, bağımsız olarak puan verecektir. Eserler konu, tasarım, renk ve işçilik açısından değerlendirilecektir. Her eser için, verilen puanların ortalaması alınarak, eserin almış olduğu puan belirlenecektir. Ödüle değer görülen eserler seçilecektir.
21) Yarışmada her dal için 1. 2. 3. Ödülü, Mansiyon Ödülü verilecek ve seçici kurulun uygun bulduğu en fazla üç eser sergilemeye layık bulunabilecektir.
22) Seçici kurul üyeleri tarafından 10 dal arasında belirlenecek bir dalda ustaya saygı özel ödülü verilecektir.
23) Yarışma sekretaryası: Nursel SÜZANER KILIÇ

Başvuru adresi:

Balıkesir Kent Konseyi

Atatürk Mahallesi Eski Kepsut Caddesi No:71/A Karesi/Balıkesir

Karesi / Balıkesir

Tel: 0 534 015 85 24

 0 266 239 48 42 / 1072

24) Bu yarışmaya başvuran ve yarışmaya kabul edilen her sanatçı, yarışmanın bütün koşullarını kabul eder ve koşulsuz şartnameye uymayı taahhüt ettiğini beyan etmiş olur.
B) ŞARTNAME

Birinci Bölüm;

1) Tezhip Dalı Yarışma Şartnamesi

1. Eserde ölçü sınırlaması yoktur.

2. Eserde minyatür ve yazı olmamalıdır.

3. Eserde yardımcı eleman olarak halkari de kullanılabilir.

4. Eserde altın ve su bazlı boyalar kullanılmalıdır.

5. Eser, murakkaaya yapıştırılmış şekilde, çerçevesiz ve paspartulu olarak teslim edilmelidir

2) Hüsn-i Hat Dalı Yarışma Şartnamesi

1. Eserde ölçü sınırlaması yoktur.

2. Eserde konu serbesttir.

3. Eserler “celî sülüs”, celî ta’lîk, celî dîvanî veya“sülüs-nesih”hatlarıyla yazılabilir.

4. Eserler tezhipsiz fakat kurşun kalem ile cetvelleri çekilmiş olmalıdır.

5. Eser, murakkaaya yapıştırılmış şekilde, çerçevesiz ve paspartulu olarak teslim edilmelidir.

6. İmlası ve yazımı hatalı eserler jüri üyelerinin kararına göre yarışma dışı tutulabilecektir.

3) Minyatür Dalı Yarışma Şartnamesi

1. Eserde ölçü sınırlaması yoktur.

2. Eserde “Milli Mücadelenin 100. Yılında Kuva-yı Milliye dönemi ve ruhu” yansıtılmalıdır.

3. Eserde altın ve su bazlı boyalar kullanılmalıdır.

4. Eser, murakkaaya yapıştırılmış şekilde, çerçevesiz ve paspartulu olarak teslim edilmelidir.

4) Kalemişi Dalı Yarışma Şartnamesi

1. Eserde ölçü sınırlaması yoktur.

2. Eserde konu serbesttir.

3. Uygulamanın yapılacağı malzeme (mdf: 6-8 mm, mukavva: 3-4 mm) nin uzun kenarı 70 cm.’yi

geçmemelidir.

4. Desen klasik tarzda yapılmalıdır.

5) Katı Dalı Yarışma Şartnamesi

1. Eserde ölçü sınırlaması yoktur.

2. Eserde konu serbesttir.

3. Eserin tamamı kağıt oyma olarak uygulanmalıdır.

4. Eser geleneksel uygulama yöntemleri ile hazırlanmalıdır.

6) Çini Dalı Yarışma Şartnamesi

1. Eserde ölçü sınırlaması yoktur.

2. Eserde konu serbesttir.

3. Eser pano veya üç boyutlu obje şeklinde olabilir.

4. Eserde Türk çini sanatında kullanılan teknikler ve motifler kullanılmalıdır.

5. Eserin tamamlanmış, fırınlanmış ve askı aparatıyla korunaklı bir şekilde (straforlu- sandık /sanduka

içerisinde) gönderilmesi gerekmektedir.

İkinci Bölüm;

7) Geleneksel Keçe Dalı Yarışma Şartnamesi

1.Eserde ölçü 1.40 cm / 225 cm geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.

2.Eserde “Milli Mücadelenin 100. Yılında Kuva-yı Milliye dönemi ve ruhu” yansıtılmalıdır.

3.Geleneksel Türk keçe sanatının klasik teknikleri kullanılmalıdır.

4.Eserde geleneksel motifler kullanılarak özgün tasarımlar yapılmalıdır.

5. Tasarımlar kullanılabilir olmalıdır.

8) Coğrafi İşaretli “Gönen İğne Oyası” Dalı Yarışma Şartnamesi

1. Gönen iğne oyası yapımında esas olan, iğne ile Zürafa Tekniği ile Yıldız Göbek, Dutlu Göbek,

Enginar Göbek ve Gül Göbeği gibi göbekler kullanılmalıdır.

2. Eserin içinde Tırnak Oyası, Maydanoz Oyası, Fayton Tekeri, Çam Dalı, Arnavut Oyası gibi oyaların

bir ya da birkaçının bulunması şarttır.

3. Geleneksel iğne oyası desen ve üsluplarını yansıtan masa örtüsü, fiskos örtüsü, mevlit başörtüsü,

oda takımı, yastık, tablo, pano yüz örtüsü gibi parçaları içeren kendisine ait özgün ve çağdaş

tasarımlar olacaktır.

4. Yarışmaya gönderilecek eser polyester ip, suni ip, ipek ip, floş ip, ipek ip kullanılarak üretilmiş iğne

oyası parçaları olmalıdır.

9) Coğrafi işaretli “Sındırgı YağcıbedirHalı”Dalı Yarışması Şartnamesi

1. Sındırgı yöresi Eşmedere, Eğridere, Alakır, Karakaya, Çakıllıköyleri ve Bigadiç Kayalıdere köyleri

orjinli ürünler yarışmaya katılabilir.

2. Yarışma için başvurulan halının yeni dokunmuş olması gerekmektedir.

3. Halıda kullanılan malzemede sadece yöre yapağısı kullanılmalıdır. Halı ipliklerinde hazır satın

alma iplikler kullanılmış olan halılar diskalifiye olacaktır. Ayrıca kullanılan yapağıda eski yün

kullanılmamalıdır. İplik içerisine farklı elyaf harmanı karıştırılmamalıdır.

4. Yarışma için başvurulan halının dokuma kalitesi 30×45 ilme / dm2 olmalıdır. Yani halının 10 cm

eninde 30 ilme ve 10 cm boyunda ise 45 ilme olması; Sındırgı halılarının geleneksel dokuma sıklığı

özelliğidir.

5. Yarışma için başvurulan halıda kullanılan çözgü ve atkı ipliklerinin çift kat bükülmüş 40 gramlık,

ilmelik ipliklerinin ise tek kat 32 gramlık iplikler kullanılarak dokunması gerekmektedir.

6. Yarışmaya başvuru için dokunan halılarda Sındırgı Yağcıbedir Halılarının renkleri olması

gerekmektedir.

7. Yarışma için başvuru yapılan halının iplikleri kökboya gibi doğal boyarmaddelerle boyanmalıdır.

8. İlmelik, kilimlik ve kenar örgüsünde kullanılan ipliklerinin renklendirilmelerinde sentetik boyalar

(halk arasında deli boya / harman boya) kullanılması uygun değildir.

9. Yarışma için başvurulan halıda düz yıkama yapılmış olmalıdır.

10. Yarışma başvurularında çeyrek halı ile iki farklı büyüklükte namazlık halılar kabul edilecektir.

Çeyrek boyutu: 120 x 200 cm

Namazlık boyutları: 85 x 140 cm ve

 90 x 160 cm

11. Yağcıbedir halıları, namazlık olarak dokundukları için baş ve ayakucu bölümünün anlaşılması için

daima yönü vardır. Bu nedenle yarışmaya katılan halıların orta alanındaki desen kompozisyonunun

asimetrik olmalıdır.

12. Yarışmaya için başvurulan çeyrek halılarda 120 x 200 cm boyutları şarttır. Altın oran şartı

olarak kabul edilmektedir. Bu büyüklüğün dışındaki halılar dikkate alınmayacaktır.

13. Yarışma için başvurulan halılarda kilimliklerinde narınç (kahverengi) ya da gök (lacivert)

renkleri kullanılmalıdır. Halının kilimliği, en az 4 cm dokunmalıdır.

14. Yarışma için başvurulan halının saçakları sekiz el örgülü olacak biçimde örülmeli ve saçaklar

düzgün bağlanmalıdır. Ayrıca saçak uzunluğu en az 12 cm olmalıdır.

15. Yarışma için başvurulan halıların gönyelerinin düzgün olmaması ve halı kenarlarının marullu /

kıvrımlı olması; halının yarışma dışı kalmasına neden olacaktır.

10) Coğrafi işaretli “Balıkesir Pullusu” Dalı Yarışma Şartnamesi

1. Orijinal ürünler veya orijinal parçalardan kesilerek aplik tekniği ile hazırlanan eserler yarışmaya

katılamaz.

2. Balıkesir Pullu işleme tekniğinde esas olan “Domates Gülü” yapımı, pul tutturma tekniği ve tırtıl

işleme tekniklerinin üçünün de eserde olması gerekmektedir.

3. Desen üzerinde yardımcı olarak farklı nakış, el işleri teknikleri, pul işleme teknikleri orijinal

“Balıkesir Pullusu” tekniğinin önüne geçmeyecektir.

4. Eser geleneksel işleme tekniklerini, geleneksel desen üsluplarını yansıtan sanatçının kendisine ait

özgün ve çağdaş tasarımlar olacaktır.

5. Balıkesir pullusu tekniği kullanılarak masa örtüsü, runner, yastık, çanta, elbise, tablo/pano, yelek,

vb. gibi parçaları içeren “serbest çalışmalar” ile katılabileceklerdir.

6. Eserde ölçü sınırlaması yoktur.

7. Yarışmaya ürünle birlikte kalıbı/şablonu da gönderilecektir.(Kalıbı, şablonu gönderilmeyen eser,

jüri tarafından eksi puan olarak değerlendirilecektir).

D) YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma Duyuru Tarihi: 15/ 04/2022

Eser Teslim Tarih Aralığı: 01/ 09/ 2022 – 15/ 09/ 2022

Seçici Kurul Değerlendirme Tarihleri: 01 / 10 / 2022 – 15/ 10/ 2022

Sonuçların Açıklanma Tarihi: 24/ 10/ 2022

Ödül Töreni Tarihi: 05/ 11/ 2022

Sergileme Tarihleri: 05/ 10/ 2022- 15/10/ 2022

F) YARIŞMA ONURSAL ÜYE

1) Fatma Nur ŞILDAK

2) Mehtap YILMAZ

G) YARIŞMA YÜRÜTME KURULU

1) BAÜN Rektör Yardımcısı GSF Dekanı Prof. Dr. Mehmet NARLI

2) Prof. Dr. Süheyla SARITAŞ

3) Prof. Dr. Elif ÇİMEN

4) Balıkesir Otizmli Bireyleri Destekleme Derneği Başkanı Fatma TABANLI

5) TEV Balıkesir Şube Yürütme Kurulu Başkanı Jale BAYRAKTAR

6) Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel SABANCI

7) Balıkesir Kent Konseyi Genel Sekreteri M. Mürşid CANBULAT

8) Balıkesir Kent Konseyi Genel Koordinatörü Nursel SÜZANER KILIÇ

9) Balıkesir Kent Konseyi Basın Danışmanı Sevil BİCAKCI

10) Grafik Tasarım Gözde GÜLER

11) Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ahmet İNAN

12) Yaygın Eğitim Şube Müdürü Seda KAPLAN

13) Basın ve Yayın Şube Müdürü Pınar DENİZ

Şartname, başvuru formu ve diğer bilgilere aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

2022-187-EK2-SANATIN-ON-HALI-II-SARTNAME-2

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz