İbrahim Ethem Gören’in sorularını yanıtlayan geleneksel sanatların önemli isimlerden Dr. Zübeyde Cihan Özsayıner, hat sanatıyla nasıl ilgilenmeye başladığını ve hocası Prof. Dr. Ali Alparslan’la yolunun nasıl kesiştiğini anlattı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk ve İslam Sanatı Tarihi Bölümünden mezun olduktan sonra Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde (Beyazıt Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi) çalıştığı dönem müzedeki eserlerin zimmetinin kendisine devredildiğini söyleyen Özsayıner, sanat tarihçisi olarak hat eserlerini yakından görüp üzerinde çalışmanın kendisini bu sanatı öğrenmeye ve üzerinde çalışmaya sevk ettiğini dile getirdi.

Prof. Dr. Alparslan’la yolunun Eyüp hazirelerindeki mezar taşlarının okunuşlarının kontrolü için kendisine başvurmasıyla kesiştiğini ifade eden Özsayıner, hocasının büyük desteğini gördüğünü, “Mimar Sinan’ın İstanbul’daki Cami ve Türbelerindeki Hat Düzeni ve Anlamları” konulu doktora tezini de yine Alparslan’ın önderliğinde hazırladığını ifade etti.

Hocası Prof. Dr. Alparslan’ı “Çok iyi ahlaklı, sabırlı, mütevazı, nüktedan, hoşgörülü, güler yüzlü, gönül ehli, cömert ve zarif bir insan” olarak tanımlayan Dr. Özsayıner, Alparslan’ın hat sanatı konusunda insanların gururunu kırmadan çok dikkatli ve yapıcı eleştiriler yaptığının altını çizdi. Alparslan’ın Fars Dili ve Edebiyatı ile Türk Dili ve Edebiyatı konusunda iyi bir akademisyen; ta‘lik, dîvâni, celî dîvâni ve rik’a hattını çok başarılı bir üslûpta yazan tanınmış bir hattat olduğunun altını çizen Özsayıner, aynı zamanda hocasının “Kadı Burhaneddin Divanı’ndan Seçmeler, Ahmed Paşa, Şeyh Galip, Türk Hattatları” isimli eserleriyle de Eski Türk Edebiyatı alanında büyük boşluğu doldurduğunu vurguladı. 

Dr. Özsayıner, kendisiyle yapılan söyleşide Prof. Dr. Alparslan’ın Türk hat sanatına katkılarını “Osmanlı ta‘lîk ve celî ta‘lîk ekolünün Türkiye’de güçlü bir temsilcisidir. Ayrıca, divânî ve celî divânî, rik‘a yazı üslûplarının da yegâne temsilcisidir. Bu yazıları âdeta yeniden dirilten sanatkârdır. Bu yazıların klasik tarzı Ali Hoca’nın gayretiyle bugünlere aktarılmıştır.” sözleriyle özetledi.

İbrahim Ethem Gören’in Dr. Zübeyde Cihan Özsayıner’le yaptığı söyleşinin tamamını buradan okuyabilirsiniz.

Fotoğraf kaynak

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz