3. Üsküdar Minyatür Yarışması

0
618
Yarışmanın Adı:

Üsküdar Minyatür Yarışması gelenekli sanatlarımızda Minyatür aracılığıyla yansıtmaktır.

Yarışma Amacı:

Geçmişten günümüze önemli bir sanat merkezi olan Üsküdar’a ait zengin kültürel ve tarih birikimi gelenekli sanatlarımızdan olan minyatür aracılığıyla ortaya koymaktır.

Yarışma Konusu:

Yüzyıllardır sanatın kalbinin attığı ve her daim sanatçılara ilham kaynağı olan Üsküdar’da gerçekleştiren 3. Üsküdar Minyatür Yarışması’nın konusu, Üsküdar kültürünü ve Üsküdar’da yaşamı yine Üsküdar’a dair motifler ile ortaya koymaktır.

Hedef Kitlesi:

Sanatımızın zengin bir yansıması olan minyatürün yaşatılmasını, geliştirilmesini ve gelecek nesillere sevdirilerek aktarılmasını sağlamak, minyatür çalışmaları gerçekleştiren amatör veya profesyonel sanatçıları teşvik etmek ve Üsküdar’a dair özgün sanatsal eserlerin üretimini desteklemektir.

Yarışma Katılım Şartları:
  • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
  • Yarışma her yaştan katılımcıya açıktır. 18 yaşın altında olan katılımcılar yarışmaya veli iznini içeren muvafakatname ile katılabilir.
  • Yarışmaya seçici kurul üyeleri ve Üsküdar Belediyesi çalışanları katılamazlar.
  • Daha önce sergilenmiş, sosyal medya da dâhil olmak üzere herhangi bir mecrada yayınlanmış, taklit veya kopya eserler yarışmaya katılamaz.
  • Üsküdar Minyatür Yarışması, minyatür sanatının desteklenmesi, Üsküdar’a dair özgün sanatsal eserlerin üretilmesi ve bu eserlerin Üsküdar Belediyesi tarafından güncel formlarda basılı ya da dijital ortamlarda kullanılması amacıyla tertip edildiğinden derecelendirmeye girmeye hak kazanan eserler katılımcılara iade edilmez.
  • Katılımcılar, Üsküdar Belediyesi’nin yarışma sonucunda derecelendirmeye girmeye hak kazanan eserleri kitap, broşür, el ilanı, katalog, logo, afiş, billboard, tanıtım materyalleri, turizm dökümleri, sosyal medya gibi baskılı ve dijital ortamlarda yapılacak olan çalışmalarda süresiz ve sınırsız olarak kullanılabileceğini kabul eder.
  • Yarışma sonucunda derecelendirmeye girmeye hak kazanan eserler mülkiyet ve telif hakları ile birlikte Üsküdar Belediyesi’nde kalacaktır. Dereceye giren katılımcılardan telif haklarının kullanımı için taahhütname alınacaktır.
  • Yarışmaya katılan tüm yarışmacılar Üsküdar Belediyesi tarafından belirlenen yarışma şartlarını okumuş ve onaylamış kabul edilirler.
  • Üsküdar Belediyesi, yarışma koşullarında değişiklik yapma, yarışmayı erteleme ve yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.

Eser Özellikleri ve Gönderim Şartları

Başvuru Şartları:

Yarışmacılar en az 25*25 cm, en fazla ise 100*100 cm ebatlarına sahip olan eserler ile yarışmaya katılabilirler.

Yarışmacılar minyatür eserlerini çerçeveli ve sergilenmeye hazır bir şekilde teslim etmelidir.

Yarışmaya katılacak olan eser üzerinde herhangi bir isim, unvan, mühür vb. tanıtıcı bir sembol veya ibare bulunmamalıdır.

Eserin arka bölümüne eserin görünümüne zarar vermeyecek bir şekilde 4 rakam ve 2 harfe sahip 6 karakterli bir rumuz yazılmalıdır.

Ek-1’de yer alan katılımcı formu ve Ek-2’de yer alan ( www.uskudarkultursanat.com sitesinde de “Üsküdar Minyatür Yarışması Taahhütname”si başlığında bulunan ) taahhütname katılımcı tarafından doldurularak bir zarfa konulmalı ve zarfın dışına yukarıda şartları belirlenen rumuz yazılmalıdır.

Yarışmaya katılacak olan eser; Ek-1’de ve Ek-2’ de yer alan, üzerinde rumuz bulunan zarf uygun bir şekilde paketlenerek uygun bir pakete konularak Üsküdar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’ne elden veya posta yolu ile ulaştırılmalıdır.

Eserler ilan edilen yarışma takvimine uygun şekilde katılımcı tarafından gönderilir. Eserler teslim edilirken veya teslim alınırken mutlaka teslim ve tesellüm tutanağı ile işlem yapılmalıdır.

Kargo ile yapılacak eser teslimlerinde kargo teslimi, sigorta ve diğer giderler ile teslimat esnasında yaşanabilecek olan zarar, gecikme gibi olumsuzluklar göndericinin sorumluluğunda olup kargo esnasında zarar gören eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Dereceye girmeye hak kazanamayan eserlerin, derecelendirme işleminin bitiminden itibaren 30 gün içinde eser sahibi, yasal vekili / vasisi veya yetkilendirdiği kişi tarafından alınması gerekmektedir. Teslim alma işlemleri yarışmacılar tarafından gerçekleşir. Yarışmacı tarafından eserin iade alınmasına kadar geçecek süreçte veya eser iade tarihleri içerisinde geri alınmaması halinde herhangi bir nedenle ve herhangi bir şekilde eserin zarar görmesi, kaybolması, yanması gibi durumlarda Üsküdar Belediyesi’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Yarışma Seçici Kurulu:

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Üsküdar Minyatür Yarışması’nın seçici kurulu; Üsküdar Minyatür Yarışması’nın içeriğinin belirlenmesinde, yarışma boyunca düzenlenecek olan etkinliklerin yürütülmesinde ve katılan eserler sonucu değerlendirmeyi gerçekleştirmede görev alır. Seçici kurul aşağıdaki isimlerden oluşur:

Betül Bilgin
Dilek Yerlikaya
Gülçin Anmaç
Gülşen Eryüksel
Jahongir Ashurov

Değerlendirme ve Derecelendirme:

Değerlendirme çalışması yarışma takviminde belirtilen süre içerisinde yarışma seçici kurulu tarafından gerçekleşmektedir.

Değerlendirmeye katılan eserlerin minyatür sanatına dair çalışma prensiplerine hassasiyet göstererek üretilmiş olması ve yarışmanın konusu da Üsküdar’a dair motif ve içeriklere yer verilmesi öncelikli husustur.

Yarışmaya gönderilen eserler ilk kez aşağıda isimleri belirtilen seçici kurul huzurunda açılacaktır.

Her kurul üyesi 0-10 arasında değişen bir değer ile eserlere puan verecektir.

Her esere verilen puanların ortalaması alınarak eserin almış olduğu puan belirlenecektir.

Yarışma sonucunda dereceye giren ilk 3 eser ve mansiyon ödülüne sahip olan 1 eser ile birlikte sergilenmeye değer görülen toplamda 25 eser katalog çalışması ardından Üsküdar Belediyesi tarafından uygun görülen bir mekânda sergilenecektir.

Ödüller

A. Derece

İlk üçe giren her bir yarışmacıya aşağıdaki ödüller verilecektir.

1: 30.000 TL (otuz bin türk lirası)

2: 20.000 TL (yirmi bin türk lirası)

3: 15.000 TL (on beş bin türk lirası)

B. Mansiyon

1: 10.000 TL (on bin türk lirası)

Söz konusu rakamlar karşılığında ödüllendirilen eserler ilgili yarışma şartlarında belirtildiği üzere Üsküdar Belediyesi mülkiyetine alınacaktır.

Yarışma Takvimi:

3. Üsküdar Minyatür Yarışması takvimde ilan edilen tarihten itibaren kamuoyu ile paylaşılır. Eserlerin Üsküdar Belediyesi adresine ulaştırılması ise gönderim tarihleri arasında gerçekleştirilir.

Yarışmanın ilanı:

26 Ağustos 2022 Cuma

Eserlerin gönderim tarihleri:

13 Mart 2023 – 22 Mart 2023

Sonuçların açıklanması ve ödül töreni:

12 Mayıs 2023

Yer: Nevmekân Bağlarbaşı

Yarışma sonucunda gerçekleştirilen bir sergi ile ödül töreni gerçekleştirilecektir.

3. Üsküdar Minyatür Yarışması Sergisi

12 Mayıs 2023 – 2 Temmuz 2023

Yer: Nevmekân Bağlarbaşı Galeri

(Üsküdar Belediyesi yarışma takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz